Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Sprzątanie Świata 2020

W  piątek 18.09.2020r. nasza szkoła wzięła udział w 27. Akcji Sprzątanie świata - Polska  organizowanej  przez Fundację „Nasza Ziemia” po hasłem:

title

 Koordynatorem działań była świetlica szkolna. Z uwagi na funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym nasze działania miały przede wszystkim charakter stacjonarny:

 

Klasa 1c - zajęcia edukacyjne z wychowawcą klasy p. Małgorzatą Betscher-Rutkowską:

 

1)      zabawa pt. „Czy prawidłowo segreguję odpady”,

 

2)      oglądanie filmu edukacyjnego pt. „Ekologiczny dom”,

 

3)      spot edukacyjny „Spotkanie z Krzysiem-Ekologiem”,
 

4)      quizy i zagadki ekologiczne.

 

Klasa 1d - zajęcia edukacyjne z wychowawcą klasy p. Kingą Porucznik:

1)      edukacja komputerowa: Kahoot! - quiz na temat recyklingu na podstawie obejrzanego odcinka Mądrobotów o potrzebie segregowania śmieci,

2)      WF: respektowanie przepisów, reguł zabaw i gier ruchowych. Zabawy orientacyjno-porządkowe z wykorzystaniem wiedzy o kolorach pojemników na odpady,

3)      quizy i zagadki ekologiczne: „Segregacja odpadów” oraz „Krzyżówka ekologiczna”

4)      Film edukacyjny pt. „Ekologiczny film z wakacji”.

 

Klasa 2a - zajęcia edukacyjne z wychowawcą klasy p. Iwoną Radgowską:

1)      Tematyka zajęć: „ Ziemię ogarniamy i czysto mamy” (rozmowa kierowana, filmy edukacyjne, quiz ekologiczny)

 

Klasa 2d - zajęcia edukacyjne z wychowawcą klasy p. Elizą Szymańską:

1)      słuchanie i omówienie treści piosenki „Moja planeta”,

2)      „burza mózgów” na temat: czym są śmieci? Rozmowa na temat akcji SPRZATANIE ŚWIATA,

3)      obejrzenie filmu „Super Piątka” dotyczącego jednolitego systemu segregacji odpadów,

4)      ciekawostki na temat czasu, jak potrzebny jest do rozłożenia niektórych odpadów,

5)      rozmowa z dziećmi dotycząca plastiku i sposobów redukowania go w najbliższym otoczeniu,

6)      wykonanie pracy plastycznej „Jak segregować prawidłowo śmieci?”,

7)      obejrzenie filmu „Ekologiczny dom.”

 

 
Klasa 2c - zajęcia edukacyjne z wychowawcą klasy p. Iwoną Kowalską:

 

1)      zabawy interaktywne,

 

2)      segregowanie odpadów- wordwall,

 

3)      piosenka ekologiczna - wspólne śpiewanie,

 

4)      zagadki,

5)      „Gdzie z tym śmieciem?” - karta pracy.

 

Klasa 3a - zajęcia edukacyjne z wychowawcą klasy p. Lucyną Rek,

 

Klasa 3c - zajęcia edukacyjne z wychowawcą klasy p. Teresą Barszcz:

1)      pogadanka o tematyce ekologicznej,

2)      filmy edukacyjne i pokazy multimedialne związane z ochroną środowiska,

3)      śpiewanie piosenki zgodnej z tematyką akcji.

 

Klasa 3b - zajęcia edukacyjne z wychowawcą klasy p. Elżbietą Grajek:

1)      film edukacyjny, ekologiczny film z wakacji,

2)      spotkanie z Krzysiem ekologiem,

3)      quizy i zagadki o tematyce ekologicznej,

4)      pomysły dzieci na redukcję plastiku w codziennym życiu- dyskusja.

Świetlica szkolna: sprzątanie terenu szkoły - rozwijanie  właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego.