Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KLAS I - VII

Udanych i bezpiecznych wakacji...

24 czerwca na ponad dwa miesiące uczniowie pożegnali się ze szkołą.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego najlepsi otrzymali nagrody i świadectwa z wyróżnieniem.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w wychowawcami i przypomnieli sobie zasady bezpiecznego odpoczynku letniego.

Dobrego wypoczynku!

Do zobaczenia 1 września Uśmiech