Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 5815969
  • Do końca roku: 93 dni
  • Do wakacji: 266 dni

 • Kalendarium

  Piątek, 2023-09-29

  Imieniny: Michaliny, Michała


 • Kartka z kalendarza

Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych

 

Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych

w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie

 

 1. Podręczniki dla uczniów  są własnością Szkoły Podstawowej nr 150 .
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Uczeń ma obowiązek je zwrócić do ostatniego tygodnia przed końcem roku szkolnego według harmonogramu zwrotu podręczników ustalonego przez bibliotekę szkolną.

 3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający uczeń powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 4. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręcznika rodzice lub prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do kupna nowego podręcznika lub zwrotu jego kosztów na konto podane przez bibliotekarza szkolnego.

 5. Podręczniki należy obłożyć i przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.

 6. Przez cały okres użytkowania uczeń zobowiązany jest do dbania o podręcznik, dokonywania drobnych napraw lub  wymiany okładki.

 7. Uczeń opuszczający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.

 8. Uczniowi, który nie oddał udostępnionych podręczników, nie będą  wypożyczane kolejne ich części.

 9. Rodzic lub prawny opiekun ucznia po zapoznaniu się z regulaminem zobowiązuje się do przestrzegania wyżej wymienionych zasad, co potwierdza podpisem w odrębnym oświadczeniu.