Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Innowacja teatralna "Z poezją na scenie"

Innowacja teatralna

"Z poezją na scenie" 

         Edukacja teatralna to bardzo ważny element  w kształceniu kulturowym. Jest niezbędna, ponieważ stwarza możliwości wykształcenia świadomego odbiorcy kultury.        

        Nasza działalność nie jest nastawiona na wybitne osiągnięcia artystyczne, ale na zaspokojenie potrzeby tworzenia i rozwijania wyobraźni twórczej, pokonywanie stresu, kompleksów, nabieranie pewności siebie, doskonalenie dykcji oraz budzenie zainteresowania literaturą piękną.

         Przede wszystkim jednak jest to doskonała zabawa i rozwijanie pasji.Zajęcia teatralne odbywają się raz w tygodniu, a uczniowie, zgodnie z zaplanowanym harmonogram działań, poznają kulisy przygotowania spektaklu, język, jakim się posługują twórcy, podstawowe pojęcia związane z teatrem, uczą się komunikowania w języku pozawerbalnym.

        Dwa razy w roku wystawiane są przygotowywane w ramach zajęć przedstawienia. W ramach realizacji programu organizowane są również wyjścia na wieczorne spektakle teatralne.

Edukacja teatralna w szkole rozwija w uczniu naturalną potrzebę uczestniczenia w tej formie kultury i daje solidne podstawy do rozwoju na dalszym etapie edukacji.

      Teatr szkolny daje bogate możliwości zbliżenia dzieci do szeroko rozumianej kultury, bezpośredniego działania, wczuwania się w określone postaci i sytuacje, które wprawdzie fikcyjne, dają jednak wyobrażenie o realnym życiu i przygotowują wychowanka do lepszego, pełniejszego budowania własnego życia.


 zdj 1


zdj 2


zdj 3