Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Szkolny konkurs czytelniczy "LESEN OHNE PROBLEME"


REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

„LESEN OHNE PZROBLEME” Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 150  I  GIMNAZJUM NR 86

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.

2. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej

 

Cele konkursu:

 

a) wykrywanie uzdolnień młodzieży,

b) motywowanie do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności,

c) mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy,

d) popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach niemieckiego obszaru językowego,

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU CZYTELNICZEGO

 

1. Konkurs odbędzie się 07.03.2019r.


2. Zadania konkursowe dotyczyć będą treści fragmentów dwóch powieści dla młodziey:


  • „Täglich die Angst”" Manfred Theisen,

  • „Die allerverrückteste Stadt und ich. Doro in Amsterdam“ Marie-Thérèse Schins,

  • Opowiadanie „Magischer Lebenslauf“ Janosch.


3. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uczestnik konkursu  może uzyskać maksymalnie 50 punktów: z części pisemnej – maksymalnie 35 punktów (czas pracy ucznia – 60 minut) oraz ustnej – maksymalnie 15 punktów. 

     

4. Uczestnik konkursu uzyskuje prawo do udziału w części ustnej konkursu, jeśli w części pisemnej uzyska minimum 28 punktów z ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w tej części konkursu.


5. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu konkursu.


6. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje nauczyciel języka niemieckiego Bartosz Mirowski.