Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

1 % podatku dla SP 150

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele,

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie za pośrednictwem Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym”, 1% podatku dochodowego z przeznaczeniem tych środków     na potrzeby naszej społeczności szkolnej.

Jeśli rozliczacie się Państwo na podstawie druku PIT-37, wystarczy wypełnić:

 

1. pozycję 137 o nazwie"Numer KRS", wpisując: 0000270261,

2. pozycję 138 o nazwie"Wnioskowana kwota", poprzez wpisanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% kwoty z pozycji 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,

3. pozycję 139 o nazwie"Cel szczegółowy", wpisując: RR SP 150 WARSZAWA 9221.

 

Numer 9221 jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym – dodatkowym zabezpieczeniem, umożliwiającym przyporządkowanie kwoty podatku danemu podmiotowi.

Uprzejmie prosimy o niedokonywanie zmian w polu „Cel szczegółowy”, np. poprzez rozszerzanie skrótu RR - Rada Rodziców, SP – Szkoła Podstawowa, dodawanie imienia, czy też adresu szkoły. Każda zmiana celu szczegółowego sprawia dodatkowe utrudnienia  w ewidencjonowaniu zebranych kwot i powoduje opóźnienia w ich przekazywaniu.

Jednocześnie informujemy, że zebrane środki mogą być przeznaczone, m.in. na:

  1. zakup pomocy szkolnych i naukowych,
  2. finansowanie nagród i stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  3. dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,
  4. budowanie nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego, a także wspieranie szkół w zakresie modernizacji i utrzymania ich obiektów,
  5. propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  6. wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju sportowym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  7. propagowanie za pomocą sieci Internet wszelkiego rodzaju treści edukacyjnych i informacyjnych,
  8. organizowanie i dofinansowywanie organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży oraz różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym,
  9. realizację pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, kulturalnej.

 

Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie finansowe!

 

W imieniu Rady Rodziców

   Przewodnicząca Rady Rodziców SP 150 w Warszawie

 Elżbieta Sączek