Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 150

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć szkolnych

8 września 2020 r.

Zebranie z rodzicami

13 października 2020 r.

Dzień otwarty

13 października 2020 r.

Ślubowanie uczniów klas I SP nr 150

10 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami – śródrocze

15 grudnia 2020 r.

Zebranie z rodzicami – oceny przewidywane

22 grudnia 2020 r.

Szkolna Wigilia

23 –31grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

12 stycznia 2021 r.

Wywiadówka śródroczna

Od 13 stycznia 2021 r.

Drugie śródrocze

18 – 31 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

9 lutego 2021 r.

Dzień otwarty

9 marca 2021 r.

Dzień otwarty

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia 2021 r.

Zebrania z rodzicami – śródrocze

7 maja 2021 r.

Dzień Szkoły

21 maja 2021 r.

EKOTURNIEJ

25 maja 2021 r.

Zebrania z rodzicami – oceny przewidywane

25 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

26 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty–język obcy nowożytny

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć szkolnych

28 czerwca –31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

  • 1 września 2020 r.

  • 14 października 2020 r.
  • 2 listopada 2020 r.

 

  • 7, 8, 9 kwietnia 2021 r.

  • 4 czerwca 2021 r.

  • 25 czerwca 2021 r.