Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Język niemiecki w naszej szkole

Język niemiecki w naszej szkole nauczany jest jako drugi języki obcy w wymiarze 2 godzin tygodniowo na poziomie III.O (podstawa programowa).  Języka niemieckiego w naszej szkole naucza dwóch germanistów Pani Beata Rytel i Pan Bartosz Mirowski. Nasi uczniowie pracują z podręcznikami "Meine Deutschtour" wydawnictwa Nowa Era, dostosowanymi tematycznie i pod względem gradacji nauczanego materiału do wieku uczniów. Poznają oni stopniowo tajniki i piękno mowy Goethego, kontynuując następnie naukę języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych w klasach niemieckojęzycznych między innymi w XVII Liceum Ogólnokształcącym im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, które od wielu lat posiada tradycje w nauczaniu języka niemieckiego. Absolwenci naszej szkoły bez problemów kontynuują naukę języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B1) w warszawskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych gdzie obok języka angielskiego język niemiecki jest najbardziej popularnym językiem obcym nauczanym jako drugi język obcy. W ramach nauczania języka niemieckiego w naszej szkole młodzież może pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach dodatkowych. Swoją znajomość języka niemieckiego uczniowie sprawdzają, biorąc udział w konkursach językowych między innymi w Olimpiadzie z Języka Niemieckiego czy licznych konkursach organizowanych przez Goethe Institut lub Österreich Institut. Uczniowie nasi swoją wiedzę oraz kompetencje językowe mogą pogłębiać również w licznych projektach, w których uczestniczy nasza szkoła  w ramach współpracy z Instytutem Goethego oraz z Instytutem Austriackim. Najbardziej zaawansowani uczniowie mają możliwość zdawania egzaminów językowych w Goethe Institut lub Österreich Institut w Warszawie gdzie dla chętnych uczniów organizowane są w naszej szkole zajęcia przygotowujące do egzaminów FIT 1 lub FIT 2 (Goethe Institut) sprawdzające wiedzę z języka niemieckiego na poziomie A1 lub A2 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Nasi uczniowie od wielu lat uzyskują także najwyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego w dzielnicy Bemowo oraz jedne z najwyższych wyników wśród warszawskich i ogólnopolskich szkół gimnazjalnych plasując naszą szkołę w bardzo wysokim (8) lub najwyższym (9) staninie. Nauka języka niemieckiego w naszej szkole odbywa się w przyjaznej i miłej atmosferze w bardzo dobrze wyposażonej pracowni języka niemieckiego między innymi w tablicę interaktywną przez co lekcje stają się jeszcze bardziej atrakcyjne dla ucznia. 

 

 

Życzymy powodzenia oraz samych sukcesów w nauczaniu

i odkrywaniu tajników tego ciekawego i interesującego języka.

 

Germaniści Szkoły Podstawowej nr 150

Bartosz Mirowski i Beata Rytel