Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Współpraca

 W ramach współpracy z Instytutem Goethego bierzemy udział w róznych projektach miedzy innymi "Bildung macht Schule ". Jest to międzynarodowy projekt Goethe-Institut dla szkół Europy Środkowo-Wschodniej. Uczennice i uczniowie z 8 krajów tworzą w języku niemieckim na wspólnej platformie Mediawiki 10 wiki na interesujące młodzież tematy związane z ich miastem.Projekt zakłada międzynarodową współpracę, w ramach której uczniowie z wybranych szkół Europy Środkowo-Wschodniej zajmują się "wolnymi" treściami, nie ujetymi w programie szkolnym. W pierwszym etapie nauczyciele wraz ze swoimi uczniami wypracowują treści, które następnie są wstawiane online przez samych nauczycieli. W drugiej fazie projektu uczniowie pracują z niemieckim referentem, Aleksandrem Derą, który zapoznaje ich z metodami, które umożliwią im samodzielne wstawianie wypracowanych treści. Centralnymi tematami są rozwiązywanie nowych kwestii oraz tworzenie nowych treści.

 

 

 

 

 KLIKNIJ