Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY

Szanowni Państwo!

W plikach do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

1. Procedura odbioru dzieci ze szkoły - Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2

2. Formularz zwolnienia z lekcji ucznia Szkoły Podstawowej nr 150 - Załącznik nr 3

2. Oświadczenie w sprawie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Szkole Podstawowej nr 150