Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

PROJEKT "ODKRYWAMY 100 MIEJSC PAMIĘCI NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"

Realizacja projektu

„Odkrywamy 100 miejsc pamięci na stulecie niepodległości”

w Szkole Podstawowej nr 150

 

Autorski projekt „Odkrywamy 100 miejsc pamięci na stulecie niepodległości” był realizowany w Szkole Podstawowej nr 150 przez cały rok - od października 2018 r. do 11 listopada 2019 r. Powstał on w celu upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach projektu odbyliśmy szereg wycieczek do miejsc pamięci w Warszawie oraz na terenie całej Polski. Odwiedziliśmy groby i pomniki bohaterów, którzy narażali lub oddali swe życie, walcząc i broniąc innych. Odwiedziliśmy między innymi Cmentarz Powązkowski, Cmentarz w Palmirach, Cmentarz w Pruszkowie, Cmentarz Powstańców Warszawskich, Muzeum Więzienie Pawiak, Muzeum przy alei Szucha, Muzeum Powstania Warszawskiego, sfotografowaliśmy również warszawskie tablice Tchorka oraz wiele pomników.

Zorganizowaliśmy wystawę - na tematycznych planszach znalazły się zdjęcia przedstawiające wyżej wymienione miejsca. Po realizacji projektu stworzyliśmy również prezentacje w formie multimedialnej, które można oglądać na stronie internetowej naszej szkoły.

Cieszymy się, że udało nam się stworzyć coś tak wyjątkowego, co pozwoliło nam zrozumieć, jak przeszłość łączy się z teraźniejszością. Nauczyliśmy się tego co my ludzie żyjący tu i teraz możemy zrobić, aby nie dopuścić do tego, aby historia zatoczyła koło. Zdaliśmy sobie również sprawę jak wiele osób musiało oddać swoje życie, abyśmy my dziś mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju.

Rezultaty działań

 • Wyjątkowe upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
 • Stworzenie prezentacji i umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.
 • Świadomość, jak ważny jest patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny.
 • Większy szacunek wobec osób, które poświęciły życie podczas powstań narodowych oraz I i II wojny światowej i są dla nas wzorem do naśladowania.
 • Uświadomienie sobie wielkości strat poniesionych przez Polskę w czasie powstań narodowych, okresu zaborów, I i II wojny światowej, Powstania Warszawskiego.
 • Świadomość, że jako młodzi ludzie mamy wpływ na to, jak wydarzenia z przeszłości wpłyną na postrzeganie teraźniejszości, a co za tym idzie, na stosunki między ludźmi pochodzącymi z innych krajów.
 • Poznanie życiorysów osób ratujących Żydów przed Holocaustem.
 • Wzbogacenie wiedzy historycznej.
 • Poczucie wspólnoty szkolnej.
 • Świadomość, że współpraca dzieci i dorosłych jest możliwa i może przynosić efekty.
 • Realizacja wspólnego planu: uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 • Stworzenie nieśmiałym kolegom możliwości zaangażowania się pracę przy projekcie.
 • Stworzenie wystawy, którą można oglądać na korytarzu szkolnym i podczas ważnych wydarzeń.
 • Zdobycie umiejętności fotograficznych.
 • Poszerzenie umiejętności obsługi prostych narzędzi cyfrowych.
 • Zwiększenie umiejętności wyszukiwania informacji potrzebnych do opisania zdjęć.
 • Zdobycie umiejętności zaprezentowania wyników swojej pracy.