Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 5816241
  • Do końca roku: 93 dni
  • Do wakacji: 266 dni

 • Kalendarium

  Piątek, 2023-09-29

  Imieniny: Michaliny, Michała


 • Kartka z kalendarza

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczone są informacje dotyczące pomocy socjalnej o charakterze materialnym dla uczniów.

 

 1. Dofinansowanie obiadów - zainteresowany rodzic w pierwszej kolejności kontaktuje się z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli decyzja OPS będzie odmowna, wówczas rodzic może skorzystać ze stypendium "Posiłek dla ucznia". Wypełniony wniosek należy złożyć do Dyrektora Szkoły. Wniosek można uzyskać u pedagoga szkolnego.
 2. Stypendium szkolne - termin składania wniosków do 15 września 2023 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 3. Zasiłek szkolny - przysługuje uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej.

ADRES OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO

Warszawa, ulica Pełczyńskiego 26

tel. 22 487 13 00

Szczegółowe informacje na powyższy temat znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, adres strony https://edukacja.um.warszawa.pl/pomoc-socjalna-dla-uczniow

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p.  Wiesławą Szymanek

 

 

 

Stypendium szkolne

 Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 600 zł (nie wlicza się m.in. 500+)

 Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której się mieszka (nie w szkole). Wniosek do pobrania ze stronyedukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.

 

Stypendium szkolne

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:

 1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
 2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
 3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
 4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

UWAGA!

Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2022 r. w ośrodku pomocy społecznej (Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)

Złóż wniosek do 15 września w ośrodku pomocy społecznej.
 
 
Zasiłek szkolny

Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.

 Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której się  mieszka. (Od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.

Uwaga!

Wszystkie wnioski wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne  na stronie internetowej:

Pomoc materialna dla ucznia - Wsparcie (um.warszawa.pl)

 

Stypendium „Posiłek dla ucznia” - bezpłatne posiłki w szkole 

Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w pierwszej kolejności zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Bemowo - ul. Rozłogi 10), składając wniosek wraz ze stosownymi dokumentami.

W przypadku niemożności uzyskania dofinansowania do posiłków ze środków pomocy społecznej (nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego, nieuregulowanej sytuacji prawnej rodziny, braku meldunku czy wymaganych dokumentów) można ubiegać się o dofinansowanie posiłków w szkole.

Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z opłaty za posiłki w szkole jest wypełnienie wniosku kierowanego do dyrektora szkoły i złożenie go do pedagoga szkolnego w terminie do 16 września.

 WNIOSEK - TU

 

Informacja o przyznawaniu stypendiów i zasiłków szkolnych

Uchwałą  Nr  XXXIV/1027/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30.07.2020r. zostały przekazane do realizacji Ośrodkom Pomocy Społecznej zadania  dotyczące przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, dotychczas realizowane przez Wydziały Oświaty i Wychowania w Dzielnicach.

Jednocześnie Uchwałą Nr XXXIV/1033/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30.07. 2020 r. został zmieniony Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy.

Informujemy, że:

 • Stypendia szkolne i zasiłki szkolne uczniom zamieszkałym na terenie Dzielnicy Bemowo przyznawać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 • Wnioski należy składać/ przesyłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

sekretariat@opsbemowo.waw.pl

 • Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15.09.
 • Wnioski mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub opiekunowie prawni
  (w przypadku małoletnich), dyrektor szkoły lub placówki rewalidacyjno – wychowawczej.
 • Wnioski należy składać na formularzach, których wzory zamieszono w linkach poniżej.
 • Wniosek wymaga podpisu osoby uprawnionej, w związku z tym należy go złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • W razie korzystania z poczty internetowej wniosek musi być podpisany elektronicznie w innym przypadku będzie nieważny.
 • Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem i instrukcją wypełniania wniosku (zamieszczonych w linkach poniżej).

Wniosek o stypendium szkolne

Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

Instrukcja wypełniania wniosku o zasiłek szkolny

Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, u pedagoga szkolnego i w ośrodku pomocy społecznej.