Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VIII 2020/2021

Rodzaj zajęć

Godzina

Numer sali

Nauczyciel prowadzący

PONIEDZIAŁEK

Język angielski – program indywidualny z uczniem.

7.30-8.15

 

6

p. Justyna Nurzyńska

Koło biologiczne

7.30-8.15

5

p. Danuta Zawadzka

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki dla klasy 8b

7.30-8.15

23

p. Wanda Myślińska

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy 7

 

9.20-10.05

5

p. Hanna Hartwich

 

Etyka

11.10-11.55

 sala SI

p. Patrycja Świętochowska-Łaziuk

Koło dekoratorsko-historyczne

12.55-13.40

 

5

p. Krystyna Strzeżysz

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy 7b i 7e

13.55-14.40

 

16

p. Agata Hachaj

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

z języka polskiego kl. 8a

14.05-14.50

21

p. Maja Gąsik

Konsultacje -poprawy z języka polskiego

dla klasy 7a

14.05-14.50

13

p. Aleksandra Ślaska

Innowacja filmowo-dziennikarska

14.55-15.40

 

21

p. Maja Gąsik

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

dla klas 4

14.55-15.40

27

p. Angelika Iwoła

Zajęcia przygotowujące do konkursu z historii

14.55-15.40

19

p. Patrycja Świętochowska-Łaziuk

Zajęcia wyrównawcze

z języka polskiego dla klasy 5a

15.45-16.30

21

p. Maja Gąsik

Zajęcia SKS - ringo

15.00-16.30

hala

p. Cezary Godlewski

Zajęcia SKS - piłka siatkowa

16.30-18.00

hala

p. Cezary Godlewski

WTOREK

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

z języka angielskiego kl. 8b

7.30-8.15

13

p. Dorota Pelc

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki kl. 8a

7.30-8.15

21

p. Wanda Myślińska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

z języka polskiego kl. 8c

7.30-8.15

22

p. Elżbieta Kowal

Koło biblijne

 

10.15-11.00

5

p. Elżbieta Lipniacka

Zajęcia rozwijające z informatyki

dla uczniów zdolnych.

8.20-9.05

18

p. Bożena Krzak

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy 6

 

9.20-10.95  

5

p. Ewa Pawłowska

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 6 

 

13.10-13.55

5

p. Monika Stańczykowska

Konsultacje z matematyki dla klasy 7a

13.55-14.40

 

5

p. Helena Ekonomiuk-Dąbrowa

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy 7a

13.55-14.20

6

p. Dorota Pelc

Indywidualne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klasy 5c

14.20-14.55

5

p. Dorota Pelc

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

z matematyki kl. 8c

14.45-15.40

19

p. Helena Ekonomiuk-Dąbrowa

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

z języka angielskiego dla kl. 8 d

13.55-14.40

26

p. Justyna Nurzyńska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 7b i 7e

13.55-14.40

16

p. Agata Hachaj

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy 8

14.45- 15.40  

5 

p. Ewa Pawłowska

 

Piłka siatkowa

rocznik 2008-2011

17.30-19.00

hala

p. Cezary Godlewski

ŚRODA

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

z języka angielskiego kl. 8c

7.30-8.15

22

p. Dorota Pelc

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

z języka polskiego kl. 8d

7.30-8.15

 

25 

p. Maja Gąsik

 

Etyka

8.25-9.10

 6

p. Patrycja Świętochowska-Łaziuk

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy 7

 

11.05-11.55

5

p. Małgorzata Wolfowicz

Indywidualne zajecia z języka angielskiego dla ucznia klasy 6d

12.10-12.55

6

p. Justyna Nurzyńska

Etyka

13.10-13.55

14.55-15.40

 19

27

p. Patrycja Świętochowska-Łaziuk

 

CZWARTEK

 Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego dla klasy 8b  7.30-8.15  23  p. Krystyna Gieryń

Koło historyczne

7.30-8.15

27

p. Krzysztof Łapa

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki dla klasy 6c

8.15-9.00

5

p. Małgorzata Andrzejewska

Konsultacje z języka polskiego

8.25-9.10

106H

p. Jolanta Kuc

 

Zajęcia wyrównawcze

z języka polskiego dla klasy 6c

9.20-10.05

5

p. Aleksandra Ślaska

Godzina w ruchu klasa 2c

9.20-10.05

 

p. Radosław Mróz

 

Konsultacje z języka angielskiego

 

9.10-10.55

105H

p. Simbarashe Chaterera

Konsultacje z biologii

10.15-11.00

5

p. Bernadeta Andrzejewska

 

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy 7

 

11.00-11.55

5

p. Małgorzata Wolfowicz

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia kl. 4

12.10-12.55

17B

p. Justyna Nurzyńska

 

Koło matematyczne

 

13.10-13.55

26

p. Wanda Myślińska

Koło WOS

14.05-14.50

27

p. Krzysztof Łapa

Zajęcia musicalowe dla klas 4 - 8

15.10 - 16.30

 

p. Małgorzata Cichocka

 

PIĄTEK

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

z matematyki kl. 8d

7.30-8.15

26

p. Bożena Krzak

Koło języka łacińskiego

7.30-8.15

5

p. Krzysztof Łapa

 

Koło historyczne

10.15-11.00

5

p. Krzysztof Łapa

 

Koło historyczne

11.10-11.55

5

p. Krzysztof Łapa

 

Zajęcia z matematyki z uczniem zdolnym kl. 6a

10.45-11.00

5

p. Anna Wieczorek

 

Zajęcia z matematyki z uczniem zdolnym kl. 4c

13.10-13.55

5

p. Anna Wieczorek

 

Piłka siatkowa (rocznik 2008-2011)

17.15-18.45

hala

p. Cezary Godlewski