Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VIII 2021/2022

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4 – 8   

w roku szkolnym 2021/2022 

Rodzaj zajęć

Godzina

Numer sali

Nauczyciel prowadzący

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia dodatkowe z historii

7.00 - 8.00

27

Krzysztof Łapa

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  ósmoklasisty

z matematyki dla klasy 8e

8.00 – 8.45

16

Agata Hachaj

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  ósmoklasisty

z matematyki dla klasy 8b

8.00 – 8.45

15

Bożena Krzak

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 4c

11.40 - 12.25

 

Agnieszka Buchało

Koło informatyczne dla klas 4- 5

13.40. – 14.25

18

Edyta Śmigaszewska

Zajęcia przygotowujące do konkursów z religii

14.30 – 15.15

5

Elżbieta Lipniacka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  ósmoklasisty

z języka angielskiego dla klasy 8c

13.40 – 14.25

21

Dorota Pelc

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  ósmoklasisty

z języka angielskiego dla klasy 8a (1/2)  i 8b (2/2)

 14.30 - 15.15  23  Dorota Pelc

SKS (ringo)

14.30 – 16.00

hala

Cezary Godlewski

SKS (piłka siatkowa)

16.00 – 17.30

hala

Cezary Godlewski

Konsultacje, poprawa sprawdzianów z języka polskiego

dla klasy 7a (po uzgodnieniu z uczniem)

15.15 – 16.00

27

Aleksandra Ślaska

Konsultacje z matematyki online dla kl. 8a

19.30 - 20.00

 

Helena Ekonomiuk- Dąbrowa

WTOREK

Zajęcia dodatkowe z wiedzy o społeczeństwie

7.00 - 8.00

27

Krzysztof Łapa

Indywidualny program z języka angielskiego

z uczniem kl. 6c

7.10 - 7.55

21

Dorota Pelc

Etyka dla klas 7- 8

7. 15 – 8.00

27

Patrycja Świętochowska - Łaziuk

Etyka dla klas 7- 8

8.00 – 8.45

115h

Patrycja Świętochowska - Łaziuk

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  ósmoklasisty

z matematyki dla klasy 8c

8.00 – 8.45

22

Wanda Myślińska

Zajęcia indywidualne rozwijające dla uczniów kl. 7c

8.00 – 8.45

19

Anna Wieczorek

Zajęcia indywidualne z uczniem kl. 8a

8.00 -  8.45

5

Olga Kaniewska

Etyka dla klas 4- 6

13.40 – 14.25

6

Patrycja Świętochowska - Łaziuk

Wolontariat dla kl. "0" - gra w planszówki

13.40 - 14.25

świetlica

Wiesława Szymanek

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  ósmoklasisty

z matematyki dla klasy 8a

13.40 – 14.25

27

Helena Ekonomiuk- Dąbrowa

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy 4a

14.35 - 15.20

 

Helena Ekonomiuk- Dąbrowa

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

z języka angielskiego dla klasy 8b (co drugi tydzień)

14.35 – 15.20

6

Justyna Nurzyńska

Innowacja dziennikarska

14.30 – 15.20

21

Maja Gąsik

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego dla klasy 8c

14.30 – 15.20

22

Elżbieta Kowal

SKS (piłka nożna, koszykowa)

15.30 – 17.00

hala

Łukasz Harmaciński

 

ŚRODA

Zajęcia dodatkowe z historii

7.00 - 8.00

27

Krzysztof Łapa

Zajęcia wspomagające z matematyki dla klasy 8e

7.15 – 8.00

16

Agata Hachaj

Zajęcia indywidualne z matematyki dla ucznia kl. 5c

8.00 - 8.45

105H

Anna Wieczorek

Zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych z informatyki dla klas 7

8.00 – 8.45

18

Bożena Krzak

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

z matematyki dla klasy 8d

8.00 – 8.45

23

Wanda Myślińska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego dla klasy 8b

8.00 – 8.45

27

Maja Gąsik

Wolontariat dla kl. "0" - gra w planszówki

13.40 – 14.25

świetlica

Wiesława Szymanek

SKS (gry zespołowe)

14.30 – 15.15

hala

Agnieszka Kapusta

CZWARTEK

Zajęcia dodatkowe z wiedzy o społeczeństwie

7.00 - 8.00

27

Krzysztof Łapa

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

z języka angielskiego dla klasy 8e (co dwa tygodnie)

 7.15 - 8.00  24  Justyna Nurzyńska 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy 7e

8.00 - 8.45

107H

Monika Stańczykowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego dla klasy 8e

8.00 – 8.45

16

Krystyna Gieryń

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego dla klasy 8d

8.00 – 8.45

21

Maja Gąsik

Zajęcia z matematyki z uczniem zdolnym

8.00 – 8.45

25

Wanda Myślińska

Etyka dla klas 4- 6

8.00 – 8.45

105h

Patrycja Świętochowska - Łaziuk

Zajęcia musicalowe

9.00 – 10.30

świetlica

Małgorzata Cichocka

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy 6a

13.40 – 14.25

21

Maja Gąsik

Indywidualny tok nauczania z języka angielskiego dla ucznia kl. 6c

13.40 – 14.25

6

Dorota Pelc

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego dla klasy 8a (co drugi tydzień)

13.40 – 15.00

27

Aleksandra Ślaska

Konsultacje, poprawa sprawdzianów z języka polskiego

dla klasy 8a (co drugi tydzień, po uzgodnieniu)

13.40 – 14.25

27

Aleksandra Ślaska

Konsultacje z matematyki i chemii

14.30 - 15.15

16

Agata Hachaj

SKS (gry zespołowe)

15.30 – 17.00

hala

Łukasz Harmaciński

SKS (piłka siatkowa)

15.30 - 17.00

hala

Cezary Godlewski

 PIĄTEK

Koło historyczne

7.00 - 8.00

27

Krzysztof Łapa

Zajęcia rewalidacyjne z języka angielskiego kl. 5c

8:00-8:45

6

Justyna Nurzyńska

Konsultacje z biologii 

12.40 - 13.25

115h

Bernadetta Andrzejewska

Indywidualny tok nauczania z języka angielskiego kl. 7d

12:40-13:25

 6

Justyna Nurzyńska

Zajęcia sportowe dla klas czwartych

14.30 – 15.15

hala

Radosław Mróz