Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Szkolny zestaw programów nauczania - edukacja wczesnoszkolna 2021/2022

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 150

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Lp.

Klasa

Nazwa programu

Autorzy

wydawnictwo

1.

„0”

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

„Nasze przedszkole”

Wiesława Żaba-Żabińska,

Małgorzata Kwaśniewska

MAC

 Program nauczania języka angielskiego dla I etapu kształcenia

 

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

McMillan

„Jezus mnie kocha”

 

Andrzej Tulej

Wydawnictwo Katechetyczne

2.

pierwsza

„Szkolni przyjaciele” Edukacja wczesnoszkolna

w klasie 1

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher,

Irena Zarzycka;

prof. dr hab. J. Hanisz

WSiP

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu kształcenia

 

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

McMillan

W drodze do Wieczernika

 

ks. dr Rafał Szewczyk

dr Aneta Frączak

Wydawnictwo Katechetyczne

3.

druga

"Szkolni przyjaciele" - edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Kinga Prebisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, prof. dr hab. J. Hanisz

WSiP

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu kształcenia

 

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

McMillan

W drodze do Wieczernika

ks. dr Rafał Szewczyk

dr Aneta Frączak

Wydawnictwo Katechetyczne

4.

trzecia

"Szkolni przyjaciele"  - edukacja wczesnoszkolna - klasa III

Kinga Prebisz-Wala, Ewa Schomacher, Irena Zarzycka, prof. dr hab. J. Hanisz

WSiP

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu kształcenia

 

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

McMillan

W drodze do Wieczernika

ks. dr Rafał Szewczyk

dr Aneta Frączak

Wydawnictwo Katechetyczne