Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Nasze akcje

1.  Szlachetna paczka

2. Zaczytani

3. Dar serca

4. Zbiórka środków czystości dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

5. Paczka dla kombatanta

6. Przytulanka na wybudzenie

7. Koncert charytatywny

8. Pomoc dla zwierząt