Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

INFORMACJE

Informacja dla pracowników

Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

 z dnia 25.01. 2021 roku.

 

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem procesu wdrożenia w naszej placówce  pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przypominamy, że:

  1. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie w wieku od 18 do 55 roku życia na mocy Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) przystępują do PPK.

Rezygnacji można dokonać jedynie na podstawie pisemnej deklaracji pracownika, odnawianej co 4 lata.

  1. Wszystkie osoby zatrudnione w SP nr 150 w Warszawie w wieku od 55 do 70 roku życia mają możliwość złożenia do pracodawcy wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, tzn. przystąpienie do PPK;
  2. Uczestnicy PPK, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej (3.360 zł w 2021 roku ) mają możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do PPK do 0,5% wynagrodzenia;
  3. Uczestnicy PPK mają możliwość dokonywania wpłat dodatkowych do PPK.

Poza obowiązkową wpłatą podstawową można zadeklarować wpłatę do PPK w wysokości do 2%  wynagrodzenia.

 

Wzory w/w deklaracji i wniosków znajdują się na stronie internetowej szkoły

w zakładce PPK.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie