Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną

 

9 maja 2011 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między naszą szkołą a Wojskową Akademią Techniczną.

 

W ramach porozumienia nasi partnerzy zobowiązali się:

 

  • Objąć naszych uczniów patronatem naukowym,
  • Udzielać pomocy w organizowaniu zajęć sportowych, konkursów, imprez o charakterze naukowym,
  • Współorganizować imprezy sportowo – rekreacyjne,
  • Zapraszać uczniów klas gimnazjalnych do udziału w zajęciach dydaktycznych organizowanych na terenie Akademii,
  • Dostarczać ZS nr 46 czasopismo „Głos Akademicki”,
  • Utworzyć na stronie internetowej Akademii połączenia ze stroną internetową SP 150.

 

Współpraca ma na celu działalność na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, społeczności lokalnej, regionu oraz propagowanie wiedzy technicznej.