Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

LATO W MIEŚCIE'2022

Warszawska Akcja "Lato w Mieście" 27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.  

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA
LATO w MIEŚCIE


Zgodnie z regulaminem akcji Lato w Mieście podanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy zgłoszenia nieobecności dziecka na posiłkach należy dokonać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego w formie:


• sms tel. 511-131-276
• mail beata.swierk@szwajcarka.net


W informacji proszę wpisać dane dziecka, numer szkoły, gdzie jest Lato w Mieście i termin nieobecności (od – do). Można zgłaszać kilka dni razem.
Zgłoszenia do wychowawcy lub opiekuna grupy nie będą honorowane.
Zwroty będą dokonane po zakończeniu akcji na podstawie mailowego wniosku od Rodzica koniecznie z podanym numerem konta.
Niedopełnienie warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją ze zwrotu.
Administrator stołówki,
                                                                                                                               Beata Świerk

 

 

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00
do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00
należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat
lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat
wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami.
Karty należy składać w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godziach od 8.00 do 16.00.
Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji
podejmuje organizator wypoczynku.
 
 

LATO W MIEŚCIE DLA DZIECI Z UKRAINY 

 

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA: 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

 7. 

 

Od 10 maja 2022 r.ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego,                      z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

W Dzielnicy Bemowo akcja „Lato w mieście 2022" będzie się odbywały w następujących placówkach:

Placówka

Termin

Telefon

Adres mailowy

Szkoła Podstawowa nr 357

ul. Zachodzącego Słońca 25

27.06 – 15.07. 2022 r.

 

22 487 12 12

 

sp357@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 362  ul. Czumy 8

27.06 – 15.07. 2022 r.

22 665 14 38

sp362.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 150  ul. Thommeego 1

18.07 – 6.08. 2022 r.

22 666 94 04

sp150@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 306  ul. Tkaczy 27

18.07 – 6.08. 2022 r.

22 664 73 13

sp306@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 364  ul. Andriollego 1

8.08 – 31.08. 2022 r.

22 636 24 55

sp364@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 363  ul. Rozłogi 10

8.08 – 31.08. 2022 r.

22 666 53 46

Sp363@edu.um.warszawa.pl

 

Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

 

Opłaty za wy żywienie należy dokonać  na następujące konta:

Konto  ajenta:

- dla SP  357 – nr rachunku bankowego ajenta: JOLANTA CHŁOPECKA "LINIA" PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  -  94 1140 2062 3090 0000 0594 6449

- dla SP  306 – nr rachunku bankowego ajenta: JOLANTA CHŁOPECKA "LINIA" PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  - 46 1140 2062 3090 0000 0581 6072

- dla SP  363 – nr rachunku bankowego ajenta: JOLANTA CHŁOPECKA "LINIA" PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  - 93 1140 2062 3090 0000 0816 1268

- dla SP 362 - nr rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole  91 1940 1076 3017 2447 0017 0000

- dla SP 364 - nr rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole   94 1940 1076 3017 2447 0011 0000

 - dla SP 150 - nr rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole  96 1940 1076 3017 2447 0007 0000               

Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki będą dokonywane tylko   po zastosowaniu przez rodziców procedury zawartej  w przygotowywanych  przez BE  - WYTYCZNYCH DO REALIZACJI WARSZAWSKIEJ AKCJI „LATO W MIEŚCIE"   po zakończeniu realizacji Akcji, na wniosek rodzica ze wskazaniem liczby dni nieobecności dziecka. Zwroty te dokonywane  będą po uprzednim  uzgodnieniu warunków przez rodziców z ajentem.

 Opłaty za opiekę  należy dokonać  na następujące konta:

SP 357 -  23 1030 1508 0000 0005 5108 9053 

SP 362 -  40 1030 1508 0000 0005 5041 7022

SP 150 -  96 1030 1508 0000 0005 5092 0026

SP 306 -  45 1030 1508 0000 0005 5080 3089

SP 364 -  41 1030 1508 0000 0005 5041 6034

SP 363 -  41 1030 1508 0000 0005 5041 3027

Warszawska Akcja „Lato w Mieście" 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZGŁOSZEŃ DO AKCJI LATO W MIEŚCIE

 

 

 

Zapraszamy!