Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 5815479
  • Do końca roku: 93 dni
  • Do wakacji: 266 dni

 • Kalendarium

  Piątek, 2023-09-29

  Imieniny: Michaliny, Michała


 • Kartka z kalendarza

Innowacja dziennikarsko-filmowa "Słowo i obraz"

 

 Innowacja pedagogiczna

"Słowo i obraz–zajęcia dziennikarsko-filmowe"

 

Innowacja składa się z 2 modułów tematycznych:

 
Moduł filmowy

        Zajęcia filmowe mają na celu pokazać prawdziwą wartość filmu, jego język i historię. Uczniowie poznają najważniejszych twórców kina i oglądają dzieła klasyki filmowej istotne dla kultury polskiej i światowej. Oprócz filmów fabularnych program obejmuje też pokazy filmów animowanych i  dokumentalnych.

        Tematyka innowacji filmowej zawiera również elementy własnej twórczości uczniów w zakresie tworzenia krótkich etiud filmowych opartych na samodzielnie opracowanym scenariuszu. Dodatkowo organizowane są wieczory filmowe, czyli projekcje filmów uwzględniające potrzeby uczestników zajęć. Realizacja programu innowacji w zakresie edukacji filmowej umożliwia uczniom rozwój ich zainteresowań, pogłębienie wiedzy, odkrycie nowych talentów i zdolności. Pokazuje dzieło filmowe na tle innych dziedzin sztuki oraz pozwala rozwinąć kompetencje twórcze
i kreatywność uczniów.

 

Moduł dziennikarski

         Podstawowym i najważniejszym celem prowadzonych warsztatów dziennikarskich jest rozbudzenie fascynacji humanistycznych uczniów i wyzwalanie w nich radości pisania poprzez kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych gatunkach publicystycznych. Umiejętności te są wykorzystywane przy powstawaniu gazetki szkolnej, która systematycznie ukazuje się w każdym roku szkolnym. Koncepcję gazetki od podstaw wypracowują uczniowie, którzy uczą się planować i organizować własne działania oraz współpracować ze sobą, aby osiągnąć zamierzone cele.

          W trakcie zajęć o charakterze warsztatowym kształcone są  umiejętności niezbędne dziennikarzowi – zdobywanie informacji, odróżnianie informacji od komentarza, tytułowanie i zapowiadanie tekstów, a także umiejętność redagowania tekstów publicystycznych.

          Gazetka szkolna stanowi ciekawą formę dokumentacji życia szkolnej społeczności.
Proces jej tworzenia i wydawania jest nie tylko znakomitą szkołą pisania. Wyzwala też kreatywność, zmusza do respektowania zasad współpracy w zespole i – co najważniejsze – wpaja odpowiedzialność za słowo i uczy etyki dziennikarskiej.

 

Adresaci zajęć dziennikarsko - filmowych


       Zajęcia dziennikarsko – filmowe adresowane są do uczniów, dla których kino to nie tylko element kultury masowej, ale także do tych, którzy mają wyobraźnię i chęci do uważnego obserwowania, interpretowania i kreowania rzeczywistości.

      Realizacja programu innowacji „Słowo i obraz – zajęcia dziennikarsko-filmowe” jest ważna i potrzebna, ponieważ pozwala uczniom na rozwój ich zainteresowań, pogłębienie wiedzy, odkrycie nowych talentów i zdolności. Weryfikuje spojrzenie na kulturę masową i kulturę wysoką oraz umożliwia twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy.