Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 5816497
  • Do końca roku: 93 dni
  • Do wakacji: 266 dni

 • Kalendarium

  Piątek, 2023-09-29

  Imieniny: Michaliny, Michała


 • Kartka z kalendarza

Legitymacja - Duplikat


 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE

 

DUPLIKATÓW LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH

 

 

Duplikat legitymacji szkolnej oraz duplikat świadectwa szkolnego może być wystawiony w przypadku jego utraty lub zniszczenia.

 

 W celu uzyskania duplikatu legitymacji należy:

 

 1. Dostarczyć do sekretariatu zdjęcie do nowej legitymacji o formacie 30 x42 mmopisane danymi ucznia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL).
 2. Dokonać opłaty skarbowej na poniższe konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 150

 

numer konta bankowego 7710 3015 0800 0000 0550 9200 77

 

z dopiskiem - „opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia+ klasa”

 

 

W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy:

 

 1. Dostarczyć do sekretariatu podanie o wystawienie duplikatu świadectwa.
 2. Dokonać opłaty skarbowej na poniższe konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 150

 

numer konta bankowego 7710 3015 0800 0000 0550 9200 77

 

z dopiskiem -  „opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia”.

 

 

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

 

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.

 

U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008 r. poz. 412)& 19 ust. 3. Za wydanie duplikatu świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

 

 

Wysokość opłat skarbowych reguluje:

 

 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635

 

załącznik: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

 

pozycja nr 5 - opłata skarbowa od legalizacji dokumentu - 26 zł

 

pozycja nr 7 - opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu - 9 zł

 

 

 

Duplikaty legitymacji szkolnej wydawane są na podstawie dowodu wpłaty.

 

opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu - 9 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na poniższe konto Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy na rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 150

 

numer konta bankowego 7710 3015 0800 0000 0550 9200 77

 

z dopiskiem - „opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia+ klasa”