Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Historia

Harcerstwo w naszej szkole istniało już od wielu lat. Aktualnie, od roku 1987, są to 194 Warszawska Gromada Zuchowa ”Quesal Pipi” i 194 Warszawska Drużyna Harcerek ”Sowy” im. Emilii Plater.

Serdecznie zapraszamy na zbiórki tych drużyn w soboty w godzinach 11-13 – dzieci z klas 0-3 do ”Quesala”, dziewczynki z klas 4-6 do ”Sów”.