Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego

Informacje o szkole

            Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 150 położoną w sercu Boernerowa, w dzielnicy Bemowo przy ulicy Thommeego 1 w Warszawie. Współpracujemy głównie z młodzieżą z najbliższego środowiska, ale zapraszamy również tych, którym jest bliska wizja naszej szkoły. Chcemy tworzyć taki system wartości, który umożliwi naszym wychowankom wszechstronny rozwój, przy zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.
        Nasz cel realizujemy małymi krokami, stosując wzmocnienia pozytywne.          

W działaniach kierujemy się wzajemną odpowiedzialnością, uczciwością  wobec siebie i innych oraz tolerancją.

        Wyróżnia nas otwartość na zmiany, dynamizm działania oraz wysokie kwalifikacje. W naszej codziennej pracy kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój osobowości uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, uzdolnień

i zainteresowań. Naszą młodzież uczymy tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, odpowiedzialności oraz wrażliwości na otaczający świat.

        Chętnie uczestniczymy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, okolicznościowych, realizujemy liczne projekty, współpracujemy z innymi instytucjami. Powód jest oczywisty - pogłębiamy swą wiedzę, umiejętności, sprawdzamy się i… odnosimy sukcesy, a to lubią wszyscy ;)Zapraszamy do naszej uczniowskiej społeczności :)